AMLapp_logo_NEG_01.png

En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Ansatte i et verdipapirforetak har behov for ulik kompetanse for anti-hvitvaskingsarbeidet, avhengig av hvilken funksjon de ansatte har. AML appen gir god opplæring for ansatte som arbeider med etablering av kundeforholdet, løpende oppfølging av kunder, håndtering av alarmer, overholdelse av undersøkelsesplikt mv.

 

Appen kan også tilpasses verdipapirforetakets forsvar, ved at appen stiller ulike krav og ulikt innhold avhengig av kompetansekrav. AML appen gir også nyttig opplæring til hvitvanskingsansvarlig, compliance ansvarlig, og verdipapirforetakets ledelse og styre.  

AML appen er utviklet av jurister hos oss som til daglig arbeider med anti-hvitvasking innenfor alle grupper av rapporteringspliktige foretak.

AML appen

  • sikrer at ansatte får opplæringen som kreves,

  • dokumenterer at ansatte har gjennomført opplæring, og

  • bidrar til jevnlig opplæring.

Gjennomføringen av opplæringen krever ingen bestemte forkunnskaper. 

HVA BRUKERNE SIER

— Vice President, Bank

Det "games" over en lav sko

- app som fenger. 

Hvitvaskingsloven (2018)

§ 36. Opplæring

(1) Rapporteringspliktige skal sikre at ansatte og andre som utfører oppdrag for foretaket, gis opplæring slik at de er kjent med virksomhetens forpliktelser etter loven her [hvitvaskingsloven] og i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering. 

(2) Opplæringen skal gis jevnlig slik at kunnskapen vedlikeholdes og oppdateres.

Fyll ut henvendelsen under eller kontakt oss på hello@governance.no, dersom verdipapirforetaket du er ansatt i, ønsker tilbud eller presentasjon av AML appen.