AMLapp_logo_NEG_01.png

En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Hvitvaskingsloven krever at revisorer har kompetanse om anti-hvitvasking. Revisorer har behov for ulik kompetanse for anti-hvitvaskingsarbeidet, avhengig av hvilken funksjon de har, slik som ved etablering av kundeforholdet, løpende oppfølging av kunder,  overholdelse av undersøkelsesplikt mv.

AML appen er utviklet av jurister hos oss som til daglig arbeider med anti-hvitvasking innenfor alle grupper av rapporteringspliktige foretak.

AML appen

  • sikrer at ansatte får opplæringen som kreves,

  • dokumenterer at ansatte har gjennomført opplæring, og

  • bidrar til jevnlig opplæring.

Gjennomføringen av opplæringen krever ingen bestemte forkunnskaper. 

HVA BRUKERNE SIER

— Vice President, Bank

Det "games" over en lav sko

- app som fenger. 

Fyll ut henvendelsen under eller kontakt oss på hello@governance.no, dersom revisorfirmaet du er ansatt i, ønsker tilbud eller presentasjon av AML appen.