Hvem er vi?

Vi er et advokatfirma som er spesialisert i anti-hvitvasking og beskyttelsestiltak mot økonomisk kriminalitet. Fra vårt kontor i Forskningsparken samarbeider vi med IT-selskaper som gjør det mulig å benytte ny teknologi for å utvikle helt nye løsninger, blant annet for å forebygge hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. 

Adv_Grimstad_logo_01.png

2018 - 2021 © Advokatfirmaet Erling Grimstad AS & AML Compliance AS