AMLapp_logo_NEG_01.png

En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Det å forhindre hvitvasking er et samfunnsansvar for alle foretak. Banker og finansinstitusjoner har høy risiko for å bli misbrukt av kriminelle som ønsker å hvitvaske utbytte fra straffbare forhold. Derfor har de et særlig ansvar.

Ansatte i en bank har behov for ulik kompetanse for anti-hvitvaskingsarbeidet, avhengig av hvilken funksjon de ansatte har. AML-appen gir god opplæring for ansatte som arbeider imed etablering av kundeforholdet, løpende oppfølging av kunder, håndtering av alarmer, overholdelse av undersøkelsesplikt mv.

 

Appen kan også tilpasses bankenes tre-linje forsvar ved at appen stiller ulike krav og ulikt innhold avhengig av kompetansekrav. AML-appen gir også nyttig opplæring til hvitvanskingsansvarlig, compliance ansvarlig, og bankens ledelse og styre.  

AML-appen er utviklet av jurister hos oss som til daglig arbeider med anti-hvitvasking innenfor alle grupper av rapporteringspliktige foretak.

AML-appen sikrer at ansatte får opplæringen som kreves, bidrar til jevnlig oppdatering og dokumenterer at ansatte har gjennomført opplæring.

Gjennomføringen av opplæringen krever ingen bestemte forkunnskaper. 

Fyll ut henvendelsen under eller kontakt oss på hello@governance.no, dersom banken du er ansatt i, ønsker tilbud eller presentasjon av AML-appen.

2018 - 2021 © Advokatfirmaet Erling Grimstad AS & AML Compliance AS