Alle foretak har et ansvar for å forhindre at de misbrukes til hvitvaskingsformål. For å ivareta dette samfunnsansvaret, må ansatte hos foretaket vite hvordan de kan oppdage kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller andre som misbruker foretaket til å skjule eller hvitvaske utbytte av straffbare handlinger. Kompetanseappen øker kunnskapen hos ansatte i alle typer av foretak om hvordan hvitvasking skjer og hva de selv kan gjøre for å forhindre å bli misbrukt til dette. 

Fyll ut henvendelsen under eller kontakt oss, dersom virksomheten du er ansatt i, ønsker tilbud eller presentasjon av kompetanseappen "AML".