AMLapp_logo_NEG_01.png

En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Alle foretak har et ansvar for å forhindre at de misbrukes til hvitvaskingsformål. For å ivareta dette samfunnsansvaret, må ansatte hos foretaket vite hvordan de kan oppdage kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller andre som misbruker foretaket til å skjule eller hvitvaske utbytte av straffbare handlinger.

 

AML-appen øker kunnskapen hos ansatte i alle typer av foretak om hvordan hvitvasking skjer og hva de selv kan gjøre for å forhindre å bli misbrukt til dette. 

Fyll ut henvendelsen under eller kontakt oss på hello@governance.no, dersom virksomheten du er ansatt i, ønsker tilbud eller presentasjon av AML-appen.

2018 - 2021 © Advokatfirmaet Erling Grimstad AS & AML Compliance AS