AMLapp_logo_NEG_01.png

En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Advokater er underlagt hvitvaskingsloven når de på vegne av en klient utfører finansielle transaksjoner og transaksjoner som gjelder fast eiendom, eller dersom de på annet måte bistår i planleggingen eller utføringen av andre transaksjoner. 

 

Hvitvaskingsloven § 36 krever at rapporteringspliktige (advokatfirmaer) sikrer opplæring i anti-hvitvasking for sine ansatte og at opplæringen gis jevnlig

AML-appen sikrer at advokater får opplæringen som kreves og dokumenterer at opplæringen er gjennomført.

AML-appen er utviklet av jurister som til daglig arbeider med anti-hvitvasking innenfor alle grupper av rapporteringspliktige foretak.

For 2019 kvalifiserer AML-appen til seks 

etterutdanningstimer, hvorav fire juridiske og to timer etikk.

Medlemstilbud for medlemmer av 

* Ønsker du å bestille AML app for andre i ditt advokatfirma? Send oss en e-post til hello@governance.no med navn, arbeidsgiver, telefonnummer og e-post (ikke privat) på alle ansatte du ønsker å bestille appen for. 

2018-2020 © Advokatfirmaet Erling Grimstad AS