En ny måte å lære om anti-hvitvasking på.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

1/5
Hva er AML app?
Ny hvitvaskingslov

Høsten 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft, basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven åpner blant annet for at tilsynsmyndighetene kan benytte nye sanksjoner mot overtredelser.

Endringen av risikobildet understreker nødvendigheten av å sikre at rapporteringspliktige foretak etterlever regelverket, og sørger for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Denne kompetanseappen er tilpasset de nye lovkravene.

Med AML app kan du tilegne deg basiskunnskap om anti-hvitvaskingsregelverket. Appen er kategorisert i relevante moduler. Du spiller deg til kunnskap ved å svare på spørsmål om anti-hvitvasking og krav som følger av den nye hvitvaskingsloven. Etter hvert som du spiller, øker din kunnskap og du vil oppnå flere poeng. Du kan også teste din egen kunnskap mot kollegaer i ditt foretak. Underveis blir du støttet av faktainformasjon og beskrivelser som gir deg relevant informasjon for å besvare oppgavene. 

Du oppnår forståelse av regelverket og appen oppdateres kontinuerlig med nytt innhold

Appen gir en solid forståelse av kravene etter den nye hvitvaskingsloven og hvordan du kan beskytte foretaket mot hvitvasking. 

Vi oppdaterer kompetanseappen med nytt og relevant innhold. Dette gjelder også situasjonstreningen.

Hvem er vi?

Vi er et advokatfirma som er spesialisert i anti-hvitvasking og beskyttelsestiltak mot økonomisk kriminalitet. Fra vårt kontor i Forskningsparken samarbeider vi med IT-selskaper som gjør det mulig å benytte ny teknologi for å utvikle helt nye løsninger, blant annet for å forebygge hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. 

Les gjerne mer om oss: 

Logo Full Transparent.png
Ønsker du mer informasjon om

AML app?

Vennligst fyll inn din kontaktinformasjon: