En ny måte å lære om anti-hvitvasking på

Hvitvaskingsloven stiller nye krav og øker risikoen for manglende etterlevelse av regelverket. Vi mener at nøkkelen til etterlevelse krever tilstrekkelig kompetanse på alle nivåer i virksomheten. AML-appen gir solid forståelse av kravene i hvitvaskingsregelverket og hva som forventes av de ansatte og foretaket.

Spill hvor som helst - akkurat når det passer deg.

Brukerne finner informasjon som grunnlag for å besvare oppgavene, og kan også lese seg opp på regelverket underveis når oppgavene løses. 

1/2
1/2

Gjennom en aktiv form for trening og bruk av spill, vil brukeren trigges og motiveres til å repetere treningen. 

Detaljert oppsummering etter gjennomført trening gir oversikt over hvilke deler av AML-appen brukeren har scoret riktig på. Konkurranse med kollegaer skaper motivasjon, og "Topp 20" honoreres på ledertavlen.

1/3
1/3

Snakk med kunder og bistå dine kollegaer i ulike reelle og dynamiske situasjoner. 

Aktuelt

Noen av våre kunder

Ta kontakt med oss

2018 - 2021 © Advokatfirmaet Erling Grimstad AS & AML Compliance AS